Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Zarząd I Komisja Rewizyjna

Zespół GTW

Jesteśmy prawie 15 osobowym zespołem pedagogów, animatorów, trenerów oraz specjalistów z różnej dziedziny związanej z wychowaniem, edukacją, sportem oraz kulturą. Wszyscy ciągle się dokształcamy podnosząc swoje umiejętności oraz doświadczenie. Nasz zespół współpracuje z jednostkami miejskimi, urzędami gmin oraz partnerami społecznymi i biznesowymi. Pracujemy nad rozwojem podczas cotygodniowych spotkań.

Dariusz Opoka – Prezes Zarządu – założyciel Stowarzyszenia GTW, szef Grupy Sportiva (2021-2004) realizującej projekty sportowe ze środków Unii. Odpowiada w GTW za rozwój akademii GTW Piastunki Gliwice oraz obiektu Arena Orkana. Ponadto od 2024 odpowiedzialny za rozwój działalności odpłatnej związanej z organizacją obozów, kolonii oraz innych form wypoczynku letniego i zimowego.

 

Agnieszka Jagła – Wiceprezeska Zarządu – odpowiedzialna za biuro Stowarzyszenia – za administrację, kadry oraz finanse. Nadzoruje pracę wolontariuszy organizacji.

 

Marek Niewiarowski – Wiceprezes Zarządu – odpowiedzialny za projekty kulturalne Stowarzyszenia, organizację festiwali i koncertów. Koordynuje merytorycznie Stację Artystyczną Rynek. Z ramienia GTW jest szefem sztabu WOŚP #335.

Zarząd

Dariusz Opoka

Prezes Zarządu

Agnieszka Jagła

Wiceprezeska Zarządu

Marek Niewiarowski

Wiceprezes Zarządu

Komisja rewizyjna

Sebastian Wilk

Przewodniczący KR

Szymon Juśków

Sekretarz KR

Tomasz Ciechanowicz

Wiceprzewodniczący KR