Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Od marca Stowarzyszenie GTW realizuje projekt dofinansowany przez Gminę Pyskowice pod nazwą Młodzieżowa Poradnia Uzależnień. W ramach zadania pedagodzy ulicy oraz instruktor ds. sportu proponują dzieciom zajęcia i animacje sportowe, wyjścia poza dzielnicę oraz Pyskowice, warsztaty sportowe, edukacyjne czy rekreacyjne.
 
W ramach Poradni, działa także Punkt Konsultacyjny ds. Narkomani. Najbliższe dyżury odbędą się 15 oraz 22 maja 2019 roku. W każdym miesiącu można skorzystać z darmowych konsultacji i porad. Dyżury Odbywają się w Ośrodku przy ul. Paderewskiego 5 w godzinach 16:00 – 18:00. Na osoby potrzebujące skorzystać z pomocy czeka Magdalena Fornal – specjalista terapii uzależnień, specjalista pracy w rodzinie, absolwentka resocjalizacji, pracownik CPZ Gliwice.