Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Podczas wydarzenia będzie z zabaw oraz ścianki wspinaczkowej, ale przede wszystkim otrzymać materiały, które przygotowaliśmy wspólnie z Krajowym Biurem ds. AIDS, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.