Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Oprócz tego, rozwija elastyczność ciała, zwiększa sprawność fizyczną i koordynację ruchów, zwiększa zdolność koncentracji, wyrabia pamięć, podnosi samoocenę. Pojawia się większa samokontrola, człowiek staje się bardziej swobodny, atrakcyjny i zadowolony. Z drugiej strony Tańce w kręgu uczą jak łączyć własną indywidualność z indywidualnością innych ludzi, rozwijają poczucie wspólnoty i zaufanie do innych ludzi. Są sposobem na dobrą grupową zabawę.

 

Zapraszamy wszystkich w piątek (2 marca) o godz. 17:00 do Stacji Artystycznej RYNEK na otwarte spotkanie taneczne, które poprowadzi Joanna Sarre, która jest pomysłodawcą i koordynatorem spotkań w ramach CIS (Centrum Inicjatyw Społecznych). Zajęcia odbywają się regularnie w Filii GCOP przy ul. Barlickiego w Gliwicach.

 

Na spotkanie wstęp wolny, wymagane jest wygodne obuwie i dobry humor 😉

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres mailowy: zapisysar@gmail.com