Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej b) lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Wymagania dodatkowe:
– szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można „zarazić” dzieci
– umiejętność łatwego wchodzenia w środowisko
– doświadczenie w pracy ulicznej lub pracy metodą małych projektów – zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość 🙂

 

Praca obejmuje w szczególności:
– działania animacyjne – rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz prowadzenie zajęć zgodnych z zainteresowaniami adresatów zadania,
– działania socjoterapeutyczne,
– współpraca z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem, pedagogiem szkolnym, w sprawach dotyczących planu pracy z dzieckiem (rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka),
– organizacja posiłku w formie podwieczorku,
– interwencja (w sytuacji objawów doświadczania przemocy oraz wszelkich zagrożeń), – organizacja czasu wolnego, – Stała obecność pedagogów w środowisku, stałość miejsca i okolicy.

 

Zapraszamy do kontaktu: 

600 857 280

agnieszkad.gabriel@gmail.com