Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 2.11 – 31.12.2015r. 
Aby zostać wolontariuszem należy wysłać wiadomość na adres: organizacja@gliwice.zhp.pl zawierającą: 

1. Dane osobowe: 
– imię i nazwisko;
– dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym miasta;
– datę urodzenia oraz PESEL; 
– numer telefonu; 
– adres e-mail. 

Osoby niepełnoletnie dodatkowo proszone są o podanie Imienia i Nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Zdjęcie w formacie jpg o rozmiarze co najmniej 800 x 600 pikseli. Najlepiej wzorować się na zdjęciu legitymacyjnym 🙂 

Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej o zakwalifikowaniu należy przynieść podpisaną ankietę wolontariusza do Lokalu Hufca przy al. Przyjaźni 9. 
Ankiety przyjmowane będą w każdy wtorek oraz środę w godzinach 16:00 – 19:00 

Uwaga! Osoby niepełnoletnie prosimy o przyniesienie ankiety podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna

Koordynator wolontariuszy: 
Katarzyna Moskała 
organizacja@gliwice.zhp.pl; tel.: 603 202 612 

Odbiór puszek:
Zebranie główne dla wolontariuszy (odbiór puszek, serduszek oraz identyfikatorów) odbędzie się w dniu 8.01.2016r. w Stacji Artystycznej RYNEK. 

Finał odbędzie się na gliwickim Rynku w dniu 10 stycznia 2016r. 
Szczegóły wkrótce 😉