Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Od lat skutecznie rozwija projekty społeczne, sportowe oraz kulturalne. Nasza organizacja łączy w swoich działaniach obszar wychowania, sportu, kultury oraz edukacji. Współpracujemy z administracją publiczną oraz prywatnymi przedsiębiorcami. Wielokrotnie nasza organizacja oraz poszczególni jej członkowie zostali nagradzani za swoją działalność. Poczytaj o nas na www.gtwgliwice.pl

 

Stowarzyszenie GTW poszukuje osoby na stanowisko

STREETWORKER – animator projektu Mobilna Szkoła

 

Informacje o projekcie MOBILNA SZKOŁA.

 

Wymiar pracy: trzy razy w tygodniu po 3 h

Miejsce pracy: podwórka w okolicy miejsca zamieszkania podopiecznych w Gliwicach (teren Wójtowa Wieś, Ostropa, Wojska Polskiego.

Praca z dziećmi i młodzieżą w wieku 5-13 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej lub rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w których występuje problem alkoholowy oraz dziećmi i młodzieżą będącą poza zasięgiem istniejących organizacji i instytucji potrzebujących wsparcia i pomocy – tzw. praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę.

Praca obejmuje w szczególności:

 • dyżur uliczny: działania animacyjne: m.in. zapoznanie z różnymi rodzajami sztuki, gry i zabawy podwórkowe (dydaktyczne), zabawy ruchowe i promocja sportu, zajęcia manualne, kontakt z lokalnym środowiskiem,
 • organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w miejscu realizacji zadnia, sesje uliczne prowadzone przy użyciu Szkoły Mobilnej – dwa razy w tygodniu po 3 h.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą lub,

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;
lub

 • co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane prawo jazdy kategorii B,
 • pasja, zainteresowanie, którym można „zarazić” dzieci (sport, turystyka, sztuka itp.),
 • zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość, szczerość,
 • komunikatywny język angielski.

 

Oferujemy:

 • umowa zlecenie od 12.04.2021 do 31.10.2021,
 • możliwości rozwoju, szkolenia i warsztaty międzynarodowe,
 • możliwość realizacji własnych projektów i programów,
 • możliwość zatrudnienia w innych projektach lub rozszerzeniu godzin,
 • możliwość zatrudnienia podczas wydarzeń prowadzonych przez GTW.

 

Kontakt:

T: 500 170 516 (Dariusz Opoka)

E: d.opoka@gtwgliwice.pl