Nikt nie pęka wszyscy walczą

Praca
Streetworker - animator
Opublikowano: 05.04.2020

Stowarzyszenie GTW poszukuje

STREETWORKERA - ANIMATORA

 


Wymiar pracy: od poniedziałku do piątku, okazjonalnie w weekendy, cztery godziny dziennie w godzinach popołudniowych, zatrudnienie od 1 lipca 2020 (ok. 1/2 etatu), rozszerzenie od 1 września (ok. 1/2 etatu)

Miejsce pracy:

CRDiM Bumerang - ul. Lipowa 1, CH Forum Gliwice

Mobilna Szkoła - gliwickie podwórka


Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe:

- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej,

b) lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagania dodatkowe:

- szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można "zarazić" dzieci,

- umiejętność łatwego wchodzenia w środowisko,

- doświadczenie w pracy z dziećmi lub pracy metodą małych projektów,

- zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość.


Praca obejmuje w szczególności:

- stałą obecność, zdobycie rozpoznawalności streetworkera-animatora, nawiązanie kontaktu z dziećmi, z lokalną społecznością,

- organizacja zajęć animacyjnych  w CRDiM Bumerang,

- sesje uliczne prowadzone przy użyciu Szkoły Mobilnej,

- dyżury w dzielnicach (Wójtowa Wieś, Śródmieście), organizacja czasu wolnego,

- dopasowanie do ich potrzeb i możliwości, wsparcie procesu edukacji,

- realizacja mini projektów z podopiecznymi,

- spotkania kadry i udział w superwizji.

 

Oferujemy:

- szkolenie z Mobilnej Szkoły,

- możliwość wyjazdu na staże i szkolenia do organizacji z Belgii,

- stały dochód,

- warsztaty i szkolenia dla pracowników organizowane przez GTW oraz organizacje współpracujące,

- możliwość dodatkowego zarobku w innych projektach oraz eventach,

- samorozwój i realizacje własnych pomysłów projektowych.

 

Obowiązkowe dwa dni szkolenia w Raciborzu między 20.04 a 01.05 z obsługi Szkoły Mobilnej.

 

CV ze zgłoszeniem prosimy wysyłać na nabory@gtwgliwice.pl

 

Hydeparknews
Undicom strony internetowe logo
Scout logo
Miasto Glwiice
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KAtowicach
ZENonVR
Śląska Akademia Futbolu
DG KOMP
Piłkolandia - zabawy piłkarskie dla dzieci
19 Gliwicka Drużyna Harcerska
Fotograf Radosław Czapla
Zapisz się do newslettera
aby dowiedzieć się więcej!
zapisz się
wypisz się