Nikt nie pęka wszyscy walczą
Dobry rok Stowarzyszenia GTW
Dobry rok Stowarzyszenia GTW

test

Praca
Placówka wsparcia
Opublikowano: 06.11.2017

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO SZUKA PRACOWNIKA!

 

Praca z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-18 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej lub rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w których występuje problem alkoholowy oraz dziećmi i młodzieżą będącą poza zasięgiem istniejących organizacji i instytucji potrzebujących wsparcia i pomocy - tzw. praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę - streetworkera.

 

Miejsce pracy: podwórka w okolicy miejsca zamieszkania podopiecznych w dzielnicy: Zatorze (Gliwice), Łabędy (Gliwice), Pyskowice.


Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
b) lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Wymagania dodatkowe:
- szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można "zarazić" dzieci
- umiejętność łatwego wchodzenia w środowisko
- doświadczenie w pracy ulicznej lub pracy metodą małych projektów
- zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość :)

 

Praca obejmuje w szczególności:
- działania animacyjne - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz prowadzenie zajęć zgodnych z zainteresowaniami adresatów zadania,
- działania socjoterapeutyczne,
- współpraca z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem, pedagogiem szkolnym, w sprawach dotyczących planu pracy z dzieckiem (rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka),
- organizacja posiłku w formie podwieczorku,
- interwencja (w sytuacji objawów doświadczania przemocy oraz wszelkich zagrożeń),
- organizacja czasu wolnego,
- stała obecność pedagogów w środowisku, stałość miejsca i okolicy.

 

Kontakt:

e-mail: agnieszkad.gabriel@gmail.com

tel: 600 857 280

siodemka
Hydeparknews
PCSTORE komputery
Undicom strony internetowe logo
Scout logo
Bazaimprez logo
E-druk
pcstore gaming arena
Miasto Glwiice
smart managment
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KAtowicach
ZENonVR
Zapisz się do newslettera
aby dowiedzieć się więcej!
zapisz się
wypisz się