Nikt nie pęka wszyscy walczą
WOŚP
WOŚP
Praca
Placówka wsparcia - streetworker
Opublikowano: 10.09.2019

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO SZUKA STREETWORKERA!

 


Wymiar pracy: od poniedziałku do piątku, okazjonalnie w weekendy, trzy godziny dziennie w godzinach popołudniowych.

Miejsce pracy: podwórka w okolicy miejsca zamieszkania podopiecznych w Gliwicach.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
b) lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagania dodatkowe:
- szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można "zarazić" dzieci,
- umiejętność łatwego wchodzenia w środowisko,
- doświadczenie w pracy ulicznej lub pracy metodą małych projektów,
- zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość :)

Bycie streetworkerem to wyróżnienie. Od dwóch lat przekonujemy się o tym, jak potrzebną i dobrą pracę wykonujemy.  Zapraszamy do naszego zespołu :)

Praca z dziećmi i młodzieżą w wieku 3-18 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej lub rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w których występuje problem alkoholowy oraz dziećmi i młodzieżą będącą poza zasięgiem istniejących organizacji i instytucji potrzebujących wsparcia i pomocy - tzw. praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę

Praca obejmuje w szczególności:


- tworzenie placówek,
- diagnoza wskazanych w projekcie terenów,
- stała obecność, zdobycie rozpoznawalności pedagogów, nawiązanie kontaktu z dziećmi, z lokalną społecznością
organizacja zajęć animacyjnych na ulicach.
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w miejscu realizacji zadnia,
- sesje uliczne prowadzone przy użyciu "Szkoły Mobilnej",
- dyżury uliczne: działania animacyjne, działania profilaktyczne i wychowawcze,
- organizacja posiłku w formie podwieczorku,
- wyjścia poza dzielnicę i miniprojekty: m.in. organizacja czasu wolnego, wyjścia poza osiedle, wycieczki, spotkania z inspirującymi osobami, udział w treningach sportowych, warsztaty profilaktyczne i tematyczne, rozwój własnych zainteresowań i talentów, indywidualny i grupowy udział podopiecznych w treningach, warsztatach (organizowanych przez Stowarzyszenie oraz inne instytucje i organizacje), dopasowanych do ich potrzeb i możliwości, wsparcie procesu edukacji,
- spotkania kadry i udział w superwizji.

 

CV ze zgłoszeniem prosimy wysyłać na nabory@gtwgliwice.pl

Hydeparknews
Undicom strony internetowe logo
Scout logo
Miasto Glwiice
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KAtowicach
ZENonVR
Śląska Akademia Futbolu
DG KOMP
Piłkolandia - zabawy piłkarskie dla dzieci
19 Gliwicka Drużyna Harcerska
Fotograf Radosław Czapla
Zapisz się do newslettera
aby dowiedzieć się więcej!
zapisz się
wypisz się