Nikt nie pęka wszyscy walczą

Praca
MPU - wychowawca - streetworker
Opublikowano: 07.08.2018

Młodzieżowa Poradnia Uzależnień w Pyskowicach

poszukuje Wychowawcy - STREETWORKERA!

 
Wymiar pracy: dwa dni w tygodniu według ustalonego harmonogramu

Miejsce pracy: podwórka w okolicy miejsca zamieszkania podopiecznych w Pyskowicach

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
b) lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane staż pracy z dziećmi lub rodziną.


Wymagania dodatkowe:
- szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można "zarazić" dzieci,
- umiejętność łatwego wchodzenia w środowisko,
- doświadczenie w pracy ulicznej lub pracy metodą małych projektów,
- zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość :)


Praca obejmuje w szczególności:

- stała obecność, zdobycie rozpoznawalności wychowawców, nawiązanie kontaktu z dziećmi, z lokalną społecznością, organizacja zajęć animacyjnych na ulicach,

- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w miejscu realizacji zadnia,

- działania animacyjne, działania profilaktyczne i wychowawcze,

- wyjście poza dzielnicę o realizacja miniprojektów,

- spotkania kadry i udział w superwizji.

 

Współpraca z koordynatorem oraz terapeutą (dyżurującym w Punkcie Konsultacyjnym).

 

Kontakt:

Dariusz Opoka – koordynator MPU

e-mail: d.opoka@gtwgliwice.pl

tel.: 500 170 516

 

 

siodemka
Hydeparknews
PCSTORE komputery
Undicom strony internetowe logo
Scout logo
Bazaimprez logo
E-druk
pcstore gaming arena
Miasto Glwiice
smart managment
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KAtowicach
ZENonVR
Zapisz się do newslettera
aby dowiedzieć się więcej!
zapisz się
wypisz się